การปรับแต่งเมาส์ให้ทำงานตามที่ต้องการ

เราสามารถเปลี่ยนค่าตั้งเมาส์โดยการเลือกเมนู setting ดับเบิลคลิกออปเจกเมาส์ใน Control Panel จะได้กล่องบทสนทนา สังเกตว่าจะมี แถบคั่นสามส่วนด้วยกันคือ คือ
1. แถบ Buttons ใช้สำหรับปรับแต่งปุ่มของเมาส์และความเร็วของการดับเบิ้ลคลิกของเมาส
2. แถบ Pointers ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงสัญญลักษณ์ตัวชี้เมาส
3. แถบ Montion ใช้สำหรับปรับแต่งความเร็วของเมาส์และหางเมาส