Video CD ภาพกระตุก

ในปัจจุบันนี้ Video CDได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ได้จาก Video CD อยู่ในเกณฑ์ดีและราคาไม่แพงมากนัก ซึ่งในส่วนของซอฟแวร์ เช่น ภาพยนตร์ คาราโอเกะ ก็หาซื้อได้ง่ายและมีให้เลือกมากมาย อีกทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องเล่น CD และการ์ด MPEG นั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กลับมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก

โดยทั่วไปในการติดตั้งสายข้อมูลของเครื่องเล่น CD นั้น เราจะใช้สายข้อมูลเส้นเดิมที่เราใช้เชื่อมต่อระหว่างเมนบอร์ดกับฮาร์ดดิสก์อยู่ก่อนแล้วให้เป็นสายข้อมูลของเครื่องเล่น CD ด้วย ซึ่งมีข้อมดีคือ ทำให้เราไม่ต้องไปหาซื้อสายข้อมูลเส้นใหม่มาเพิ่มแต่การต่อสายข้อมูลแบบนี้ เราอาจพบปัญหาภาพกระตุกเวลาเล่น Video CD ทั้งที่เราใช้การ์ด MPEG แล้วก็ตาม

ปัญหามีสาเหตุมาจาก การส่งข้อมูลจากเครื่องเล่น CD ไปยังเมนบอร์ดนั้นใช้สายส่งข้อมูลเส้นเดียวกับฮาร์ดดิสก์ ทำให้การส่งข้อมูลไม่สม่ำเสมอ จึงเกิดอาการภาพกระตุกได้

วิธีการแก้ไข ให้ซื้อสายข้อมูลเพิ่มอีก 1 เส้น เพื่อแยกสายข้อมูลของเครื่องเล่น CD ออกมาต่างหาก โดยต่อสายข้อมูลเชื่อมระหว่างเมนบอร์ดและเครื่องเล่น CD โดยตรงไม่ต้องต่อพ่วงเข้ากับฮาร์ดดิสก์ จากนั้นก็ Setup เครื่องใหม่โดยให้ Drive C เป็น Primary และเครื่องเล่น CD เป็น Secondary ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้


เขียนโดย : ศุภชัย อดุลประเสริฐสุข
หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2541
Last update : 10/05/1999