เราได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

เราพูดกันมาถึงสรรพคุณของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมามากมาย แต่คงจะมีคนสงสัยว่า แล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล เพราะถ้าเพียงมองดูกันอย่างผิวเผินแล้ว กล้องถ่ายภาพดิจิตอลอาจจะดูเหมือนของเล่นราคาแพงชิ้นหนึ่ง ซึ่งถ้ามองย้อนถอยหลังไปประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา CD-ROM Drive ก็เคยถูกมองเป็นของเล่นราคาแพงเช่นกัน แต่ในปัจจุบัน CD-ROM Drive ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญชิ้นหนึ่งของคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว การใช้งานกล้องดิจิตอลนั้น สามารถแบ่งการใช้งานตามกลุ่มได้ดังนี้

- งานประกันภัย สามารถนำกล้องถ่ยภาพดิจิตอลไปใช้แทนกล้องถ่ายภาพธรรมดาได้ทันที เพื่อใช้ประกอบกับการทำ Claim Form ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ สามารถช่วยประหยัดค่าฟิล์มและค่าล้างอัด

- งานเรียลเอสเตจ สามารถนำภาพดิจิตอลมาประกอบในเอกสารส่งเสริมการขายโครงการหรือจดหมายข่าวที่ส่งไปให้ลูกค้าของโครงการ เช่น ปัจจุบันมีเอเย่นต์ขายบ้านมากมาย บางแห่งมีหนังสือเป็นของตนเอง สามารถใช้กล้องดิจิตอลไปถ่ายภาพและนำภาพมาใช้งานได้ทันที

- งานบริษัท สามารถนำภาพดิจิตอลไปใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อประกอบการนำเสนอ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Powerpoint หรือการนำภาพไปประกอบในเอกสารของบริษัท หรือการทำแคตาล็อกสินค้า

- งานโฆษณา สามารถใช้ภาพดิจิตอลความละเอียดต่ำในการทำ Lay out ให้ลูกค้าดูได้ก่อนการผลิตจริง และสามารถใช้ในการผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมการขายได้อีกด้วย

- งานสถาปัตย์ สามารถนำภาพดิจิตอลมาใช้ประกอบในการออกแบบประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคาร สถานที่ หรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์

- การใช้งานภายในบ้าน สามารถใช้ภาพดิจิตอลประกอบในการรับส่งภาพในระบบอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ใช้ทำรายงานประกอบการศึกษา

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังสามารถดัดแปลงใช้ภาพดิจิตอลในงานอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการทำเมนูอาหาร การ์ดอวยพร นามบัตร โบร์ชัวร์ และงานมัลติมีเดีย พอกล่าวมาถึงจะนี้แล้วคงเข้าใจไม่ยากนักว่าภาพดิจิตอลนั้นไม่ได้ไกลเกินความจริงที่คุณจะสามารถใช้งานได้


หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกันยายน 2539
Last update : 27/07/1999