ย้อนรอยอดีตคอมพิวเตอร์
ย้อนรอยอดีต....คอมพิวเตอร์


อ.บุญเลิศ  เจริญมูล  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ขอนแก่น
อ.พีระพงษ์  กล้าขยัน  โรงเรียนกมลาไสย  กาฬสินธุ์
อ.ชำนาญ  วิไลรัตนากูล  โรงเรียนชุมแพศึกษา