วัยทอง

น.อ.ทวีศักดิ์ วังศกาญจน์

สตรีไทยจะมีช่วงอายุถึง 1 ใน 3 ของชีวิตอยู่ในวัยหมดระดู ซึ่งเรียกกันว่า วัยทอง สตรีบางท่านยังมีความสามารถทำคุณประโยชน์ได้ บางท่านประสบความสำเร็จในชีวิต บางท่านยังไม่เริ่มทำอะไรเลย แต่ทุกคนย่อมต้องการมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในสตรีวัยทองนั้น ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเหี่ยวย่น รอยตีนกา อารมณ์หงุดหงิด เหงื่อออกตอนกลางคืน นอนไม่หลับ เป็นต้นนั้น มักได้รับการอบรมสั่งสอน อิทธิพลวาทศิลป์ ประเพณีสังคมและวัฒนธรรมไทย ว่าเป็นภาวะเลือดจะมา ลมจะไป หรือสังขารนั้นไม่เที่ยง เป็นต้น โดยปราศจากความเข้าใจในช่วงชีวิตวัยทองว่า สตรีท่านนั้นสามารถดำเนินชีวิตในวัยนี้อย่างปกติได้อย่างไร
ขอเริ่มต้นที่อาหาร เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า อาหารมังสวิรัติ เป็นอาหารที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุและวัยทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณาลดพวกโปรตีน ไขมัน เพื่อการควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม และกรุณาเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น งาดำ ปลาตัวเล็ก ๆ นมสด เป็นต้น การควบคุมและเลือกรับประทานให้ถูกต้องจะช่วยควบคุมและป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดโลหิต ซึ่งมักจะถามหาสตรีวัยทอง เป็นกรณีพิเศษ
การได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่วัยนั้น เป็นมงคลแก่ชีวิต ภาวะเครียดเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่บั่นทอนทั้งสุขภาพกายและใจ การได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เพื่อพักผ่อน และว่างเว้นจากการงานนั้น เป็นยารักษาภาวะเครียดที่ได้ผล นอกเหนือจากการสงบจิตใจ กาย ตามหลักพุทธศาสนา
ในปัจจุบัน มลภาวะเป็นปัจจัยที่ทุกคนยอมรับว่าควรจะหลีกเลี่ยง สตรีวัยทองควรเลือกที่อยู่อาศัยในสภาพที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เช่น ตามชายทะเล เชิงเขา และชนบท เป็นต้น
ปัจจัยสุดท้ายที่จะเน้นคือกิจวัตรประจำวัน สตรีใดมัวแต่ทำการ ทำงาน โดยละเลยการออกกำลังกาย ขอให้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้ อาหารที่ดีและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ การออกกำลังกายที่พอเหมาะแก่วัยทอง เช่น การเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง ว่ายน้ำ ถีบจักรยาน เป็นต้น ในระยะเวลาที่เหมาะสมคือประมาณ 30 นาที 2-3 ครั้ง ในหนึ่งสัปดาห์ จะช่วยลดประปริมาณไขมันในเลือด กระตุ้นหัวใจ และป้องกันภาวะกระดูกพรุน
กิจวัตรประจำวันที่จะขอเน้นอีกอย่างคือการพักผ่อน เป็นที่ยอมรับกันว่าการนอนจะหลับหรือไม่หลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และควรเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 6-8 ชม. สตรีวัยทองจำนวนมาก ประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอน เช่น นอนไม่หลับเลย นอนหลับยากแต่ตื่นง่าย หรือวันหนึ่งหนึงนอนหลับพักผ่อนได้ไม่กี่ชั่วโมง เป็นต้น
การพักผ่อนที่ดีอีกอย่างคือ งานอดิเรก สตรีวัยทองควรมองหางานอดิเรกทำ โดยขอเน้นว่าต้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจส่วนบุคคล เวลาว่างที่มีอยู่และสภาพของครอบครัว สตรีวัยทองหลายท่านคิดเองว่า ถูกครอบครัวทอดทิ้ง จากการที่ลูกเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่น สามีมีอาชีพการงานก้าวหน้ามั่นคง ทุกคนจึงมีเวลาให้แก่กันและกัน และแก่ครอบครัวน้อยลง สตรีวัยทองจึงควรพบปะเพื่อนฝูงและหางานอดิเรกทำบ้าน เมื่อคิดว่าตัวเองเหงา
ผู้เขียนเพียงหวังในสตรีทุกคนเข้าใจว่า "สตรีวัยทอง เป็นวัยที่ยังสามารถทำคุณประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ไม่น้อยกว่าวัยทำงานเลย"


กลับ<wbr>หน้า<WBR>สารบัญ<WBR><WBR>