โซดาไฟ หรือโซดาแผดเผาเป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาวดูดความชื่นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา (caustic soda)