คลอรีน(chlorine) เป็นธาตุลำดับที่ 17 สัญลักษณ์ CL เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นฉุนชวนสำลัก เป็นแก๊สพิษ ใช้ประโยชน์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา อุตสาหกรรมผลิตกรดเกลือ ผลิตผงฟอกจาง ยาฆ่าแมลงหลายชนิด เช่น ดีดีที มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสำคัญ.