ดอกเข็ม

ดอกเข็ม เป็นชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Ixora วงศ์ Rubiaceae
ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลีบ สีต่างๆ เช่น เข็มพวงขาว (I. finlaysoniana Wall.) ดอกขาวกลิ่นหอม ใช้ทำยาได้ เข็มเศรษฐี (I. congesta Roxb.) ดอกแดงออกเป็นช่อใหญ่