ดอกเฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Bougainvillea spectabilis Willd.
ในวงศ์ Nyctaginaceae ดอกสีต่างๆ เช่น แดง เหลือง ชมพู ปลูกเป็นไม้ประดับ