ดอกทรงบาดาล

ทรงบาดาล เป็นชื่อไม้พุ่มชนิด Cassia surattensis Burm.f. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด ใบอ่อนกินได้ เปลือกและใบใช้ทำยา