สาหร่ายเกลียวทองกับโรงอาหารปลา
    สาหร่ายเกลียวทองเป็น สาหร่ายน้ำเงินแกมเขียว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Spirulira platensis เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาด เล็กที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น แต่ละเซลล์จะเรียงต่อกันเป็นสายสั้นบ้าง ยาวบ้าง ขึ้นอยู่กับอายุและความสมบูรณ์ ลักษณะของสายเซลล์จะบิดเป็นเกียวคล้ายเกลียวของสปริง หรือหยักบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ชนิด จากการค้นพบสาหร่ายเกลียวทองนี้เป็นอาหาร ที่มีคุณค่าสูงมีโปรตีน เป็นองค์ประกอบด้วยถึง ๗๐ เปอร์เซนต์ ของน้ำหนักเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายหลากชนิด และยังอุดมด้วยวิตามินเกลือแร่หลายชนิด วิตามินที่สำคัญคือ โปรวิตามินเอ ซึ่งเป็นสารเร่งสีเมื่อผสมในอาหารปลาจะทำให้ปลามีสีสวย

การจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธานของสาหร่ายเกลียวทอง