หางนม

หางนม (Skim milk) คือนมที่แยกเอาไขมันออก มีสารอาหารครบเกือบทุกตัว ยกเว้น ไขมัน และวิตามินที่ละลายในไขมัน หางนมเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของโปรตีนจากสัตว์ ซึ่งมีคุณภาพสูง และมีแร่ธาตุพวก Ca และ P ด้วย นอกจากนี้ยังมีแลคโตส อยู่เกือบเท่ากับที่มีอยู่ในน้ำนม ดังนั้นหางนมจึงใช้เป็นอาหารที่ดีที่สุดของ สัตว์อ่อน และยังเป็นอาหารที่ดีที่สุด และเป็นแหล่งของโปรตีนนมและ แร่ธาตุราคาถูกสำหรับมนุษย์ด้วย