เคิร์ต

เคิร์ต (Curd) มีลักษณะเป็นก้อนนุ่มขาวคล้ายเยลลี่เกิดจากการตกตะกอนของโปรตีนเคซีนในน้ำนม เมื่อเติมเชื้อจุลินทรีย์และเรนเนท