ิโยเกิร์ตพร้อมดื่ม

เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไป ทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ต จากนั้นนำมาผสมกับน้ำเชื่อม ปรุงแต่งกลิ่น รสแล้วทำการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทำการฆ่าเชื้อ แล้วบรรจุ ปัจจุบันผลิตออกมาทั้งหมด ๔ รส คือ รสองุ่น รสมะนาว รสสตรอเบอรี่ และรสส้ม


ขั้นตอนการผลิต
๑. การเตรียมโยเกิร์ต โดยใช้นมสดปราศจากไขมันผสมกับนมสดนำมาฆ่า
เชื้อที่อุณหภูมิ ๘๐ องศาเซลเซียส ๑๕ นาที จากนั้นทำให้เย็นลงที่ ๔๐
องศาเซลเซียส จึงใส่เชื้อโยเกิร์ต ลงไป ทิ้งไว้ ๑ คืน จะเกิดเป็นโยเกิร์ต
๒. การผสม ผสมกับน้ำเชื่อม และเติม สี กลิ่น รส
๓. การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenize)
๔. การฆ่าเชื้อ (Pasteurize) ที่อุณหภูมิ ๘๐ องศาเซลเซียส
๕. การทำให้เย็น
๖. การบรรจุ