จิ้งเหลนภูเกล็ดเรียบ
Sphenomorphus maculatus

เป็นจิ้งเหลนขนาดเล็กวัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ ๔.๗ เซนติเมตร หางยาวประมาณ ๙.๔ เซนติเมตร ลำตัวมีสีเขียวมะกอกแกมน้ำตาลหรือทองแดง ค่อยๆ จางลงทางด้านหาง หลังมีจุดดำเล็กๆ เรียงตัวสองแถวไปจนจรดปลายหาง สีข้างมีเส้นแคบๆ สีน้ำตาลแกมดำจากปลายปากถึงตาผ่านเหนือหูไปถึงซอกขาแล้วขยายขึ้นเต็มสีข้าง ท้องสีเหลือง รอบตัวมีเกล็ด ๔๔ แถว ทุกเกล็ดเรียบ เกล็ดบน เกล็ดบนหลังใหญ่กว่าเกล็ดที่สีข้าง อาศัยอยู่ตามริมคลองพื้นป่าเสม็ดที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส