จิ้งเหลนหลากลาย
Mabuya macularia

เป็นจิ้งเหลนขนาดเล็กวัดจากปลายปากถึงปลายหางยาวประมาณ ๑๒.๒ เซนติเมตร เกล็ดรอบลำตัวมี ๓๐ แถว ตอนกลางเกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีสีเข้ม หัวสีเขียวมะกอกเข้ม ลำตัวสีจางกว่าเส้นระหว่างหลังและสีข้างบริเวณลำตัวด้านหน้ากับส่วนคอยาวติดต่อกันโดยตัดขอบเส้นด้านล่างด้วยเส้นสีจางจากขอบปากบนอาศัยอยู่ตามพื้นป่าพรุและป่าเสม็ดที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส