จิ้งเหลนต้นไม้
Dasia oliacea

ลำตัววัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ ๑๐.๘ เซนติเมตร หางยาวประมาณ ๑๕.๗ เซนติเมตร ตัวแบนหางราบ (Depressed Body) รอบตัวมีเกล็ด ๓๐ แถว เป็นเกล็ดกลมเรียงซ้อนกันหูเล็กมาก ตัวค่อนข้างแหลม หางเรียวแคบและแหลมตอนปลาย ลำตัวมีเขียวแซมด้วยเกล็ดสีทองแดงระหว่างสันหลังและสีข้าง บนหลังมีจุดกลมสีขาวแกมเขียวเรียงเป็นแถวตามขวางประมาณ ๑๓ แถว แถวนี้ยาวเลยไปจรดสีข้าง ส่วนท้องมีสีเขียวแกมน้ำเงิน อาศัยอยู่ตามต้นไม้สูงในป่าพรุที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส