กิ้งก่าน้อยหางยาว
Takydromus sexlineatus

เป็นกิ้งก่าขนาดเล็กวัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ ๕.๕ เซนติเมตร หางยาวตัวประมาณ ๔ เท่า (ประมาณ ๒๐.๘ เซนติเมตร) หัวสีมะกอกเข้ม ข้างคอและขมับมีสีฟ้า ตัวสีมะกอกค่อยๆ จางลงทางด้านข้าง ท้องสีน้ำเงิน หรือเขียวแกมขาว มีเกล็ดใหญ่ที่คอและไหล่ สันเกล็ดเรียงต่อกันเป็นแถวยาวทั่วตัวชอบอาศัยอยู่ตามพื้นป่าที่มีหญ้าขึ้นหนาแน่นที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส