กิ้งก่าแก้ว
Calotes emma

ลำตัววัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ ๙.๗ เซนติเมตร หางยาวประมาณ ๒๔.๙ เซนติเมตร หัวใหญ่พอประมาณที่ท้ายทอยมีหนามใหญ่หนึ่งอันล้อมรอบด้วยหนามเล็กค่อนข้างสั้นบริเวณเหนือหูมีหนามเช่นนี้ด้วย ๑ ชุด แผงหนามที่คอสูงยาวต่อกับแผงหนามสันหลังที่สั้นกว่า เกล็ดรอบตัวมี ๔๖ แถว ชี้ไปด้านหนึ่งเยื้องขึ้นบนหัวสีน้ำตาลเข้ม ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงและชมพูด้านท้ายลำตัว คอดำมีหย่อมแต้มสีแดง หางมีลายพาดเป็นปล้อง อาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าพรุที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส