งูปล้องทอง
Boiga dendrophila

ตัวยาวประมาณ ๑.๗ เมตร เป็นงูที่สวยงามมากชนิดหนึ่ง หัวใหญ่ กลม ตัวแบนทางข้าง เกล็ดเรียบ รอบตัวมีเกล็ด ๒๑ - ๒๓ แถว ลำตัวสีดำมีแถบสีเหลืองแคบๆ พาดเป็นปล้องลึกเข้าไปถึงเกล็ดท้องและลิ้นสีแดง อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ทั่วไปที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส