งูดงคาทอง
Boiga drapiezii

ลำตัวแบนด้านข้าง (Compressed Body) ยาวประมาณ ๒.๑ เมตร ส่วนหัวแยกจากคอชัดเจน สีที่ลำตัวมี ๒ แบบ ได้แก่ แบบสีเขียวและแบบสีน้ำตาล ตัวแบบสีเขียวจะมีหัวสีเขียวเข้ม ขอบปากบนและล่างเป็นสีชมพู คางและคอเป็นสีขาวขุ่น ตามตัวมีแถบสีเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนหรือชมพูไม่แน่นอน ท้องสีครีมมีจุดประเป็นฝุ่นสีเขียวและชมพู ส่วนแบบสีน้ำตาล มีหัวสีน้ำตาล คาง คอ ขอบปากบนและล่างสีขาว ตามตัวมีแถบสีน้ำตาลเข้ม และอ่อนสลับกัน ท้องและใต้หางมีสีน้ำตาลอ่อน เป็นงูพิษอ่อน อาศัยตามพุ่มไม้เตี้ยที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส