กิ้งก่าเขียว
Bronchocoela cristatella

ลำตัวแบนออกด้านข้างมาก (Compressed Body) วัดจากปลายปากโดยตลอดยาว ๑๑ - ๑๒.๒ เซนติเมตร หางยาวประมาณ ๓๒ -๓๗.๔ เซนติเมตร หน้าผากเว้าโดยเฉพาะช่วงระหว่างตาช่องหูใหญ่ เกล็ดหลังและสีข้างเป็นสันชี้ไปด้านหลังเยื้องลงล่างยกเว้นเกล็ดแถวที่หกถึงแผงหนามที่สันหลัง ตัวผู้มีถุงใต้คอ ลำตัวสีเขียว หางมีลายพาดสีน้ำตาลแกมเทา อาศัยอยู่ตามต้นไม้ป่าพรุและป่าเสม็ดที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส