งูกินทากจุดขาว
Pareas margaritophorus

เป็นงูขนาดเล็ก ตัวยาวประมาณ ๔๕ เซนติเมตร หัวสีน้ำตาลอ่อนมีแถบสีแดงหรือเหลืองที่คอ ตัวสีน้ำตาลแกมเทามีแถบแคบๆ พาดผ่าน ประกอบด้วยจุดดำสลับขาว เกล็ดเรียบ รอบตัวมีเกล็ด ๑๕ แถว อาศัยอยู่ตามพื้นป่าที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส