งูสามเหลี่ยม
Bungarus fasciatus

ลำตัวมีแนวสันหลังแหลมคมรูปแท่งสามเหลี่ยม ยาวประมาณ ๒ เมตร เกล็ดตามแนวสันหลังใหญ่กว่าเกล็ดที่ส่วนอื่นๆ ลวดลายตามตัวเป็นปล้องเหลืองสลับดำตลอดตัว หัว สีดำ ขอบปากเหลือง หางทู่ รอบตัวมีเกล็ด ๑๕ แถว อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำและพื้นป่า เป็นงูพิษอันตราย หากินเวลากลางคืน มีกิ้งก่า กบและงู ชนิดอื่นๆเป็นอาหาร ตัวเมียออกไข่ครั้งละ ๔ ถึง ๑๔ ฟองที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส