งูงวงช้าง
Acrochordus javanicus

เป็นงูไร้พิษ ตัวป้อมยาวประมาณ ๒ เมตร หน้าทู่สั้นกลมกลืนไปกับคอ รูจมูกที่ปลายปากชี้ขึ้นด้านบน ตาเล็ก ม่านตากลม ผิวหนังย่น เกล็ดเล็กมีสันเป็นตุ่มหยาบกระด้าง รอบตัวมีเกล็ด ๓๑ ถึง ๓๔ แถว ลำตัวมีสีน้ำตาลแกมเขียวหรือแกมเทาประกอบลวดลายหินอ่อนและปื้นสีดำที่สีข้าง ท้องสีจางกว่า มีสันยาวตลอดแนวกลางท้อง อาศัยอยู่ในน้ำจืดไม่เคยขึ้นบกเลย ออกลูกเป็นตัวครั้งละ ๑๘ ถึง ๔๘ ตัว ออกหากินเวลากลางคืน กินปลาเป็นอาหารที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส