เหี้ย
Varanus salvator

เป็นกิ้งก่าใหญ่วัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ ๔๓.๓ เซนติเมตร หางยาวประมาณ ๗๑.๖ เซนติเมตร ( ตัวใหญ่สุดเคยวัดได้ยาวถึง ๒.๕๐ เมตร) หัวเรียวยาว เกล็ดหลังมีสันและหลุมตื้นๆเกล็ดละหนึ่งจุด เกล็ดท้องเป็นสันแข็ง เกล็ดหัวใหญ่กว่าเกล็ดคอ รูจมูกห่างจากปลายปากเป็นครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างรูจมูกกับตา บนหลังมีจุดกลมดำขอบเหลืองเรียงเป็นแถวตามขวาง ๕ แถว หางมีลายพาดเป็นปล้องดำสลับเหลือง หัวสีน้ำตาลแกมมะกอกคอมีสีน้ำตาลผสมสีเหลือง อาศัยตามคลองทั้งในและนอกป่าพรุที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส