กิ้งก่าบินปีกสีฟ้า
Draco volans

เป็นกิ้งก่าขนาดเล็ก ลำตัววัดจากปลายปากโดยตลอดยาว ๗.๗ - ๘.๒ เซนติเมตร หางยาว ๑๑.๖ - ๑๒.๖ เซนติเมตร หัวเล็ก มีแผงหนามที่สันคอหนึ่งแผง ไม่มีเกล็ดคลุมเยื่อหู ถุงใต้คอสั้น ที่หางไม่มีแผงหนาม ลำตัวสีน้ำตาลทองแดง เขียวมะกอก ดำหรือเทา ด้านข้างหัวเป็นสีเทา มีลวดลายร่างแหสีดำ ถุงใต้คอและแผ่นปีกข้างคอ (Wattle) เป็นสีน้ำทะเล แผ่นปีกเป็นน้ำตาล อาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าพรุและป่าเสม็ดที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส