ความรู้เกี่ยวกับนม

ภาพนมสด
นมดิบ (raw milk) หมายถึงนมโคที่รีดมาจากเต้านมโคแล้วยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ ดังนั้นจึงห้ามดื่มนมดิบ