นมสร้างมาจากอะไร

ภาพนมสด
นมกลั่นสร้างมาจากเลือดของสัตว์ให้นมตัวเมีย เลือดจำนวน ๕๐๐ ส่วน ซึ่งไหลผ่านเข้าไปในกลุ่มเซลล์อัลวีโอลัสในเต้านม จะถูกกลั่นสร้างเป็นนมได้ ๑ ส่วน