น้ำตะไคร้พาสเจอร์ไรส์
วิธีการทำ

คัดล้างตะไคร้
ทุบ และตัดให้เป็นท่อนสั้น
นำไปต้มน้ำเดือด ๒๐ นาที
กรองเอาน้ำผสมน้ำเชื่อมความหวาน ๑๐ บริกซ์
นำไปพาสเจอร์ไรส์แล้วบรรจุขวด