น้ำแห้วพาสเจอร์ไรส์
วิธีการทำ

ล้างแห้วปอกเปลือกให้สะอาด ฝานเป็นแผ่น
ต้มน้ำให้เดือดใส่แห้วลงต้มต่อจนสุก
เติมน้ำเชื่อมให้ได้ความหวาน ๑๐ - ๑๔ บริกซ์ ต้มต่ออีก ๑๐ นาที
กรองเอาน้ำไปเข้าเครื่องพาสเจอร์ไรส์ บรรจุขวดปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในตู้เย็น ๑๔ องศาเซลเซียส

วัตถุประสงค์

เพื่อทดลองหาสูตร และวิธีการทำน้ำแห้วพาสเจอร์ไรส์
เพื่อหาต้นทุนการผลิตน้ำแห้วพาสเจอร์ไรส์
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์