น้ำมะม่วงเข้มข้น
วิธีการทำ

นำมะม่วงที่แก่จัดมาบ่มจนสุกเหลืองได้ที่
ปอกเปลือกมะม่วงล้างให้สะอาดฝานเอาแต่เนื้อ
นำเนื้อมะม่วงมาปั่นแยกน้ำออกจากเนื้อ
นำน้ำมะม่วงที่ได้มาต้มในน้ำเชื่อมเข้มข้นจนเดือดบรรจุปิดฝาให้สนิท
เก็บไว้ผสมพร้อมดื่ม

วัตถุประสงค์

เพื่อค้นคว้าและวิจัยการผลิตน้ำมะม่วงเข้มข้น เพื่อให้สามารถเก็บ รักษาน้ำมะม่วงไว้ได้นาน ๆ มีดื่มตลอดปี
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงให้ขายมะม่วงแปรรูปได้ในราคาดี
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักวิธีทำผลิตภัณฑ์จากมะม่วงสุก เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และส่งเสริมให้มีการดื่มน้ำผลไม้ให้มากขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชาวสวนมะม่วง ซึ่งอาจเป็นสินค้าส่งออกได้ในอนาคต

ผลพลอยได้

เนื้อมะม่วงที่เหลือจากการทำน้ำมะม่วงสามารถนำมากวนเป็นมะม่วงกวนห่อกระดาษแก้วเป็นของขบเคี้ยวเล่น
เมล็ดมะม่วงนำไปเพาะทำเป็นต้นตอสำหรับขยายพันธุ์มะม่วงต่อไป