ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงบุคคลมากกว่า ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลก เครื่องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลอีกนับแสนแห่ง พร้อมกันนี้ยังมีบริการต่าง ๆ เข่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Mail Email) ธนาคารข้อมูล (Archie) ศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์ที่สามารถ ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer หรือ FTP) กระดานข่าวอิเล็กทรอนิคส์ (USENET Newsgroup) มากกว่า ๕,๐๐๐ หัวข้อ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แบบหลายสื่อ (Hypermedia) ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันที ด้วยภาพ สี เสียงหรือภาพ เคลื่อนไหว การใช้งานอินเทอร์เน็ตครอบคลุม ไปทั่วทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษา วิจัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือแวดวงธุรกิจ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนสาขาต่างๆ เข้าร่วมใช้งาน และดำเนินธุรกิจอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากกว่า ๕๐ % ของผู้ใช้ทั้งหมด และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถชมรายการสินค้า สอบถามราคา สั่งซื้อ และโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ทางเครือข่ายใยแมงมุม หรือเรียกอีกชื่อว่า World Wide Web หรือ WWW หรือ W3
ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ภายในองค์กรเรียกว่า อินทราเน็ต (Intranet)