หวายกุ้งน้ำพราย

(Plectocomiopsis geminiflorus (Griff.) Becc.)

ก. ส่วนของลำต้นหวาย ข. ใบค. cirrusง. ช่อดอกและผล


เป็นหวายขึ้นเป็นกอ กาบหุ้มลำเมื่อสดมีสีเขียวอ่อนมีขุยสีน้ำตาล และมีสีน้ำตาลมีขุยสีเทาเมื่อแห้ง กาบหุ้มลำเป็นร่องเล็กๆ ตามยาว มีหนามรูปเข็ม ส่วนใหญ่เป็นหนามยาวขึ้นเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ กระจายอย่างสม่ำเสมอ ปากกาบหุ้มลำมีหนามรูปเข็ม ขึ้นเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ กระจายอย่างสม่ำเสมอ ปากกาบหุ้มลำมีหนามรูปเข็มขึ้นเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ บริเวณโคนก้านใบมีหนามรูปเข็ม ขึ้นข้างละอัน ocrea เป็นแผ่นบางเปราะมีสีน้ำตาลแกมขาว ก้านใบด้านบนและด้านล่างเกลี้ยง ที่ขอบมีหนามรูปเข็มตรงสีเหลืองปลายสีดำกระจายเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มๆ ทางใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างช่วงโคนทางใบ มีหนามตรงรูปเข็ม และที่ปลายทางใบมีหนามเป็นกลุ่มๆ ที่ขอบทางใบบริเวณโคนใบย่อยมีหนามรูปเล็บเหยี่ยวสีเหลืองปลายสีดำ cirrus มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวเป็นกลุ่มๆ ปลายสีดำเรียงห่างกันเป็นระยะๆ ใบย่อยรูปยาวรี สีเขียวแกมเหลืองเมื่อสด และสีน้ำตาลแกมส้มเมื่อแห้ง หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีหนามรูปขนบนเส้นกลางใบ ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบเรียงตัวแบบตรงข้าม เยื้องหรือสลับอย่างสม่ำเสมอ ผลกลมเมื่อแห้งมีสีน้ำตาลแดง ขอบเกล็ดหุ้มผลสีดำสลับกับริ้วสีเหลือง