หวายทราย

(Calamus speciosissimus Furt.)

ก. ส่วนของลำต้นหวายข. ใบค. flagellumง. ช่อดอก


เป็นหวายชนิดขึ้นเป็นกอ กาบหุ้มลำเมื่อสดมีสีเขียวออกเหลือง และมีสีน้ำตาลออกเขียวค่อนข้างดำเมื่อแห้ง มีหนามรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งคว่ำ และมีหนามขนาดเล็กกว่าแทรกอยู่ปะปนอย่างสม่ำเสมอ หนามเป็นมันมีสีอ่อนกว่ากาบหุ้มลำ สันหนามตอนโคนมีรอยแตก โคนหนามเป็นปม knee เห็นชัดมีหนามเรียงอยู่บริเวณสัน ocrea มีสีน้ำตาลออกเขียว ด้านบนและด้านล่างของก้านใบมีหนามรูปสามเหลี่ยม และมีหนามขนาดเล็กกว่ากระจายแทรกอยู่ทั่วไป ที่ขอบและด้านล่างของทางใบมีหนามปลายสีดำขนาดเดียวกับหนามที่ก้านใบ เรียงตัวเดี่ยว ๆ ห่างเป็นระยะ ๆ ใบย่อยรูปยาวรี ขอบใบเรียบ หลังใบมีหนามรูปขนบนเส้นใบ ท้องใบเกลี้ยง ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบ เรียงตัวแบบตรงข้ามหรือเยื้องกันอย่างสม่ำเสมอ ผลกลม มีสีเหลืองออกน้ำตาล ปลายแหลม สันเกล็ดเป็นร่อง