หวายหิน

(Calamus insignis Griff.)

ก. ส่วนของลำต้นหวายข. ใบค. flagellum


เป็นหวายขนาดเล็กขึ้นเป็นกอ กาบหุ้มลำมีสีเขียวเมื่อสด สีเทาแกมน้ำตาลเมื่อแห้ง มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวขนาดเล็ก ฐานเป็นปุ่มนูนขึ้นเป็นสันกลม มีสีเหลืองปลายหนามชี้ขึ้น ขึ้นกระจายห่าง ๆ กัน flagellum มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวเกิดเป็นกลุ่ม หรือเกิดเดี่ยว ๆ ตลอดความยาว ตอนโคนมีกาบรูปหลอด knee เห็นชัดเกลี้ยง ocrea เป็นแผ่นสีน้ำตาลแกมเทา ทางใบและก้านใบมีสีเขียวออกเหลือง มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวขนาดเดียวกับที่กาบหุ้มลำ ก้านใบกลม และมีหนามอยู่ด้านล่าง ทางใบมีหนามขึ้นที่ขอบและด้านล่างเรียงเดี่ยว ๆ ห่าง ๆ กัน ใบย่อยรูปไข่กลับหรือขอบขนาน มีสีเขียวเป็นมันเมื่อสด และสีน้ำตาลแกมเขียวเมื่อแห้ง ผิวใบย่นเกลี้ยงทั้งสองด้าน แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง ด้านท้องใบมีสีจางกว่าหลังใบ เส้นใบตามขวางเห็นชัด ขอบใบเรียบ ปลายใบห่องุ้ม ใบย่อยคู่สุดท้ายขอบเชื่อมติดกันประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของใบย่อย ปลายแยกจากกัน ใบย่อยเรียงตัวแบบเยื้องกัน ช่อดอกมีช่อดอกย่อย มีกาบรองรับช่อดอกรูปหลอด ผลรูปไข่ ปลายยังคงมีส่วนของ stigma ยื่นออกเล็กน้อย