พลับพลึง

วงศ ์: AMARYLLIDACEAE
ชื่อสามัญ : Crinum Lily

พลับพลึง (Crinum asiaticum Linn.) เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู ลำต้นใต้ดิน ส่วนลำต้นเหนือดินประกอบด้วยกาบสีขาวหุ้มซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใบอวบหนากว้าง ๗-๑๕ ซม. ยาวประมาณ ๑ เมตร ตรงปลายใบแหลม ดอกมีขนาดใหญ่ สีขาวและกลิ่นหอม ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกอวบใหญ่มีดอกดกเป็นกระจุกที่ปลายก้านประมาณ ๒๐ ดอก ทะยอยกันบาน กลีบดอกตอนโคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาว ๗-๑๐ ซม. ปลายแยกเป็นกลีบแคบๆกว้างประมาณ ๑ ซม. ยาวประมาณ ๗ ซม.จำนวน ๖ กลีบ เกสรตัวผู้ ๖ อัน ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ


ที่มา : หนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร. ๙ หน้า ๒๑๐