แครอท

แครอท (Carrot,Daucus carotavar. sativa) เป็นพืชกินหัว ปลูกง่าย ปลูกแปลงใหญ่ในช่วงฤดูฝนในหน้าแล้ง อาจต้องลดขนาดแปลงปลูกลง เนื่องจากต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่า เช่นการให้น้ำเพิ่มเติม พื้นที่ปลูกควรอยู่ในระดับ 600-1300 เมตร ชอบดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ควรใช้ปุ๋ยคอกที่ยังสดอยู่
การใช้ประโยชน์ นำแครอทมาดอง และสลักประกอบอาหาร รวมกับสลัดเพิ่มสีสรร ทำส้มตำแบบมะละกอ คั้นสดรับประทานน้ำ หั่นบาง ๆ ต้มกับน้ำผสมน้ำตาลใช้ดื่ม ขูดละเอียดนำไปกวน ทำขนม


ที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๘๑