คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น (Carnation, Dianthus caruyophyllus) เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง มีทั้งชนิดดอกเดี่ยว แบบสแตนดาร์ด และดอกช่อแบบสเปรย์ มีหลายพันธุ์ ดอกหลากสี ทั้งสีขาว สีเหลือง สีชมพู สีส้ม สีแดง และม่วง บางพันธุ์ก็มีสีมากกว่าหนึ่งสีในดอกเดียวกัน และบางพันธุ์ยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย ถึงแม้คาร์เนชั่นจะมีกลีบดอกแบบบางแต่ก็บานทน สามารถปลูกต้นไม้ตัดดอกได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น
โครงการหลวงได้ทำการวิจัยและส่งเสริมการปลูกคาร์เนชั่น ในเรือนโรงกันฝนและแมลง มีเกษตรกรชาวเขาเป็นจำนวนมาก ปลูกคาร์เนชั่นได้ดอกตลอดปี และเป็นดอกที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ของต่างประเทศ โดยเฉพาะการปลูกบนดอยที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


ที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๔๒