ยี่หุบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talauma mutabilis.
วงศ์ : MAGNOLIACEAE. (The Magnolia)
ชื่อสามัญ : Yee-Hoob.
ชื่ออื่น ๆ : -
ลักษณะทั่วไป :
ต้น :ยี่หุบเป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดของลำต้นสูงราว 2-5 ฟุต ผิวเปลือกของมันเกลี้ยงเรียบ มีสีน้ำตาล
ใบ : ใบเป็นสีเขียวสด ผิวเนื้อของใบค่อนข้างแข็ง ใบมีรูปลักษณะเป็นรูปเรียว ยาวประมาณ 13 นิ้ว ใบจะออกเป็นช่อที่ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของกิ่ง
ดอก : ดอกมีสีขาวนวล ดอกออกเป็นช่อห้อยลง ตามส่วนปลายของกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5-8 ดอก ลักษณะของดอกกลีบของมันจะแข็งหนา และงุ้ม ซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นหนึ่งมี 3 กลีบ ฐานรองดอกมีสีขาวนวล รูปทรงของดอกเป็นรูปทรงกลมเหมือนผอบ ยาวราว 3 ซม. และดอกมีกลิ่นหอม
การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการตอน หรือเพาะเมล็ด ยี่หุบเป็นพรรณไม้ที่ไม่ชอบแสงแดด เหมาะที่จะปลูกในที่ที่มีแสดงแดดรำไร และควรปลูกในดินที่ร่วนซุย
อื่นๆ : ยี่หุบเป็นพรรณไม้ที่มีมากในประเทศอินเดียที่มา : หนังสือพจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย โดย ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม หน้า ๗๑๑