มณฑา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talauma candollei
วงศ์ : MACNOLIACEAE
ชื่อสามัญ : Magnolita
ชื่ออื่น ๆ : -
ลักษณะทั่วไป :
ต้น :เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นเตี้ย และแตกกิ่งก้านสาขาก็ไม่มากนัก ลำต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร
ใบ : มีใบขนาดใหญ่ มีสีเขียว ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี มีขอบขนาน แต่ตัวใบมักจะเป็นคลื่น ๆ หรือเป็นลอน
ดอก : มีสีเหลือง จะแตกดอกตามง่ามใบหรือตรงส่วนยอดของต้นซึ่งเวลาที่ดอกบานนั้นจะไม่คลี่กลีบดอกมากนัก เป็นทรงผอบกลีบดอกค่อนข้างแข็งจะหนา มีกลิ่นหอมแรงจะหอมในเวลาเช้าตรู่ ส่งกลิ่นไปได้ไกลทั่ว
การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่ชอบอยู่ในที่ร่มรำไร และในที่มีความชื้นสูง ฉะนั้นดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุยเก็บความชื้นได้ดี รดน้ำแต่พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป ขยายพันธุ์ด้วยการตอน หรือเพาะเมล็ด
อื่นๆ : เป็นพรรณไม้ป่าชนิดหนึ่งของเมืองไทย จะพบมากตามป่าทางเทือกเขาในภาคใต้ที่มา : หนังสือพจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย โดย ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม หน้า ๖๔๗