พุดสวน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ervatamia coronaria
วงศ์ : APOCYNACEAE (The Dogbane Family)
ชื่อสามัญ : Crape Gardenia
ลักษณะทั่วไป :
ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบๆต้น ตามลำต้นและใบจะมียางสีขาวข้น เมี่อเด็ดหรือหัก ยางนี้ก็จะไหลซึมออกมาทันที ลำต้นจะเป็นสีน้ำตาล ที่เป็นกิ่งแก่นั้น จะมีปุ่มละเอียดเล็กๆ ประอยู่ตลอดลำต้น และกิ่งที่อ่อนจะเป็นสีเขียว ลำต้นจะสูงประมาณ ๔-๘ ฟุต
ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว ตามใบจะมียางสีขาวข้นอยู่ ใบจะออกจับกันเป็นคู่ๆ สลับไปตามลำต้น ใบจะหนาแต่ก็อ่อนนุ่ม ลักษณะของใบเป็นรูปมน ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบเรียบไม่มีจักด้านบนของใบจะเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนด้านใต้ใบนั้นจะมี สีอ่อนกว่าด้านบน ใบยาวประมาณ ๔-๖ นิ้ว มีก้านใบสั้นติดกิ่ง
ดอก : ออกเป็นช่อ อยู่ตามยอดหรือปลายกิ่งของต้น ช่อๆหนึ่งจะมี อยู่ประมาณ ๑๐-๒๐ ดอก แต่จะทยอยกันบานทีละ ๒-๓ ดอก ดอกมีสีขาวมีอยู่ ๕ กลีบ กลีบดอกจะเรียงกันคล้ายกับใบพัดของกังหัน ตรงกลางดอกจะเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆ ดอกบานเต็มที่ประมาณ ๒ นื้ว หลอดดอกยาว ๒ ซฒ. และมีเกสรอยู่ภายในหลอด
การขยายพันธุ์ : เป็นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบอยู่ในที่มีแสงแดดรำไร ไม่ชอบแดดจัด เจริญงอกงามได้ดี ในดินที่ร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ควรจะใส่ปุ๋ยบ้างเล็กน้อย ต้องการน้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการตอนและปักชำ
อื่นๆ : เป็นพรรณไม้ของประเทศอินเดียที่มา : หนังสือพจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย โดย ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม หน้า ๕๙๖