ขนุน

ขนุน (Gerbera, African Daisy, Gerbera Jamessonil) เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ สูง ๒๕ เมตร ทรงพุ่มรูปทรงกระบอกใบมันและหนาเหมือนแผ่นหนัง ช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียแยกกันแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ผลใหญ่มีหลายขนาด รอบผลมีหนามสั้นๆ ขนุนมีหลายพันธุ์ เป็นไม้ถิ่นอินเดีย ปลูกทั่วไป ชอบที่ดอนผลสุก เดือนมกราคม-พฤษภาคม ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด นิยมทาบกิ่ที่มา : หนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร. ๙ หน้า ๙๙