กุหลาบ

กุหลาบ (Rose, Rosa Hybrida) ได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งบุปผาชาติ" ได้มีการปลูกกุหลาบมาตั้งแต่อดีตการแล้ว ในปัจจุบันนี้กุหลาบยังคงครองความสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบ คือความสวยของสีของกลีบดอก ตลอดจนถึงความหอมอย่างอบอวล จึงเป็นไม้ดอกยอดนิยมตลอดกาล มีการปลูกเป็นไม้ตัดดอกกันอย่างกว้างขวาง สามารถผลิตดอกได้ตลอดปี ตลาดมีความต้องการมาก โดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก (๑๔ กุมภาพันธ์) นอกจากนี้กุหลาบยังใช้เป็นไม้กระถาง ไม้เลื้อยตามซุ้มต่างๆ และใช้ประดับสวน ในปัจจุบันนี้มีการนำดอกกุหลาบมาทำเป็นดอกไม้แห้ง และยังใช้ทำบุหงาได้อีกด้วย

โครงการหลวงได้ก่อตั้งสวนกุหลาบหลวงขึ้นที่ตำบลบ้านปง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการรวบรวมพันธุ์ใช้ในการศึกษาและพัฒนาพันธุ์กุหลาบให้ดีขึ้น มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องกุหลาบเป็นครั้งคราว ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปสามารถเข้าชมได้ที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๓๘