จิบโซฟิลล่า

จิบโซฟิลล่า (Gypsophila, Baby's Bresth, Gypsophila Psniculata) เป็นไม้ดอกเมืองหนาว ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กบานพรูพร้อม ๆ กันสวยงามมาก มีทั้งพันธุ์ดอกลาและดอกซ้อน แต่พันธุ์ดอกซ้อนเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า บางพันธุ์ก็มีดอกสีชมพู อายุการบานของดอกนานและทน จึงเป็นที่นิยมของตลาด ใช้เป็นไม้ตัดดอกประดับสด ๆ ก็ได้ และมีข้อดีก็คือเมื่อดอกแห้งก็ยังใช้เป็นดอกไม้แห้งได้อีกด้วย เนื่องจากดอกไม่ร่วง สีและสภาพของดอกไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จิบโซฟิลล่าเป็นไม้ดอกที่โครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูกอยู่ในปัจจุบันนี้ ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวเขาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปลูกในเรือนโรงกันฝนและการเปิดไฟฟ้าในตอนกลางคืนที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๔๔