แกลดิโอลัส

แกลดิโอลัส หรือซ่อนกลิ่นฝรั่ง (Gladiolus, Gladiolus Hybrids) เป็นไม้ตัดดอกที่กำลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เนื่องจากแกลดิโอลัสมีรูปร่างของช่อดอก ตลอดจนสีสันสะดุดตา มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย มีดอกหลายสี เช่น สีขาว เหลือง ชมพู แดง ม่วง ส้ม บางพันธุ์มีหลายสีในดอกเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีก้านช่อดอกยาว เหมาะสำหรับปักแจกันเป็นอย่างยิ่ง ดอกบานทนและทยอยบานจากดอกล่างขึ้นไปที่ปลายช่อ
โครงการหลวงได้สั่งหัวพันธุ์จากเนเธอร์แลนด์เข้ามาทดลองปลูก ปัจจุบันนี้สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกเพื่อผลิตหัวพันธุ์ และผลิตดอกใช้เป็นไม้ตัดดอกได้เป็นอย่างดีที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๔๐