ยีสต์

ยีสต์ (Yeast) เป็นจุลินทรีย์ที่รู้จักกันดีในแง่ที่ยีสต์มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ได้ ยีสต์บางชนิดสามารถเพิ่มกลิ่นรสในอาหารของคนและสัตว์ จึงนำยีสต์มาใช้ในการทำขนมปัง เบียร์ เป็นต้น ยีสต์อาศัยอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ผลไม้ ธัญญพืช ฯลฯ
ยีสต์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมักจะปนลงไปในอาหารเป็นเหตุทำให้อาหารเสียได้


ที่มา : จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เกษตร โดย ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์