เพลี้ยจั้กจั่นสีเขียว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (green leaf hoppers) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nephotettix sp. เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ มีลักษณะคล้ายจักจั่น มีปีกสีเขียว และที่ปลายปีกมีสีดำ ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว ซึ่งทั่ว ๆ ไปแล้วมันชอบเกาะอยู่ที่ใบของต้นกล้า และต้นข้าวที่ได้ปักดำแล้ว ทำให้ต้นข้าวเหลืองซีด แมลงนี้ไม่ทำให้ต้นข้าวตาย แต่มันมีความสำคัญเพราะมันเป็นพาหะนำเชื้อวิสามาสู่ต้นข้าว แล้วทำให้ต้นข้าวเป็นโรคใบสีส้ม
การป้องกันและกำจัด
๑. ปลูกพันธุ์ที่ต้านทาน
๒. จุดตะเกียงล่อให้ตัวแก่มาเล่นไฟ แล้วจับทำลาย
๓. ให้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว เช่น เซวิน ๘๕% โดยใช้ยานี้ ๕ ช้อนแกง ผสมกับน้ำ ๑ ปีบ หรือมิพซิน โดยใช้ยานี้ ๓ ช้อนแกงผสมกับน้ำ ๑ ปีบ ใช้น้ำยาที่ผสมแล้วนี้ ๒ ปีบพ่นลงบนต้นข้าวในเนื้อที่ ๑ ไร่


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์