หนอนกระทู้คอรวง
หนอนกระทู้คอรวง (rice neck armyworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pseudatetia unipuncta ตัวแก่มีลักษณะเหมือนผีเสื้อซึ่งไม่ทำลายต้นข้าว แต่ตัวอ่อนซึ่งเป็นตัวหนอนทำลายต้นข้าวในระยะออกรวง โดยกัดคอรวงขาดแล้วรวงหล่นลงดิน เก็บเกี่ยวไม่ได้ หนอนพวกนี้จะออกมากัดคอรวงข้าวในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะซ่อนตัวอยู่ใกล้พื้นดิน
การป้องกันและกำจัด
๑. ทำความสะอาดพื้นที่นา
๒. จุดไฟล่อตัวแก่ให้มาเล่นไฟแล้วจับทำลาย
๓. ใช้เหยื่อพิษ ทำได้เช่นเดียวกับที่ใช้กับหนอนกระทู้กล้าข้าว
๔. ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว เพื่อให้ถูกตัวหนอนตาย


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์