หนอนม้วนใบ
หนอนม้วนใบ (rice leaf folder) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cnaphalocrosis medinalis เป็นตัวหนอนที่ชอบอาศัยอยู่ที่ใบข้าว โดยจะทำให้ใบม้วนเข้าหากันเพื่อจะได้ห่อหุ้มตัวมันเองไว้ ซึ่งจะพบมากในระยะที่ต้นข้าวกำลังแตกกอ นอกจากนี้ตัวหนอนก็จะชอบกัดกินใบที่เป็นสีเขียวเป็นอาหารด้วย โดยรอยกัดจะเป็นทางยาวขนานกับเส้นใบ ฉะนั้น หนอนม้วนใบจึงเป็นตัวทำให้ใบเสียหาย และมีประสิทธิภาพน้อยลงในการทำการสังเคราะห์แสง
การป้องกันและกำจัด
๑. ทำความสะอาดพื้นที่นาไม่ให้หนอนพวกนี้อาศัยอยู่ได้
๒. ทำลายตัวหนอนโดยตัดเอาใบที่มีตัวหนอนม้วนใบอยู่ภายในไปทำลาย
๓. จุดไฟล่อตัวแก่ให้มาเล่นไฟแล้วจับทำลาย
๔. ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าวเพื่อทำลายตัวหนอน


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์